סבונייה STELVIO ניקל

 89.91 BSG80485

סבונייה STELVIO שחור

 89.91 BSG80584