מראה לגוף על רגל אובלית זהבג152מ"מ/55ס"מ

 719.91 ALPX3936

מראה לגוף על רגל אובלית שחור ג152מ"מ/ר55ס"מ

 899.91 ALP3936B