מעמד ראטן 2 קומות מידות:ג51ס"מ*קוטר40ס"מ

 287.91 KAB3300C

עגלת ירקות 3 קומות אובלי זהב

 170.91 ALP4202Z

עגלת ירקות 3 קומות מרובע זהב

 224.91 ALPP309Z

עגלת ירקות 3 קומות עגול זהב

 179.91 ALPP430Z

עגלת ירקות 4 קומות עגול לבן

 197.91 ALPP430W

עגלת ירקות ברזל שחור 3 קומות מרובע ג-80ס"מ

 170.91 ALPP309B

עגלת ירקות ברזל שחור 3 קומות עגול ג-80ס"מ

 203.40 ALPP430B

עגלת ירקות לבן 3 קומות ג-80ס"מ/ק-30ס"מ

 197.91 ALPP309W