מדף עץ כפול לבן

 242.91 ART31110

מדף עץ כפול נחושת

 242.91 ART40125

מדף עץ כפול שחור

 242.91 ART32110