מגירת דופן עומק 45 גובה 150 חורים לבן

 45.52 MCD01720

מגירת דופן עומק 50 גובה 150 שתילה לבן

 49.46 MCD02500