ציר סמוי25קוטר14גובה חוםSH3140

 7.28 ZLN31400

ציר סמוי25קוטר14גובה לבןSH3140

 7.28 ZLN31402