שקיות מיוחדות

מארז20X3שקיתל-JפחCW0259י30-45

 143.10 DPG02590

שקית לפח 20 ליטר 20יח 245329

 23.36 DPQ24532

שקית לפח 23/30 ליטר 40יח 375668

 59.47 DPQ37572