פח 3 ליטר טאץ לתלייה מט 363986

 422.10 DPK00271

פח טאץ 3ליטר אדום תלייה364426

 431.19 DPK64426

פח טאץ 3ליטר לבן תלייה364488

 431.10 DPK64488

פח טאץ 3ליטר פלטינ תלייה364464

 427.45 DPK64464

פח טאץ 3ליטר שחור תלייה364440

 440.10 DPK64440

פח תלייה ע"ג קיר טאץ 3ליטר 363962

 395.10 DPK00270