פח בית מלון עגול 5 ליטר שחור

 107.91 DPD11056

פח ניירות חסין אש 7 ליטר378928

 314.10 DPK37892

פח ניירות חסין אש30 ליטר287527

 782.10 DPK28752

פח ניירות20 ליטר חסין אש188428

 594.17 DPK88428

פח פוש 50 ליטר מט 348464

 1,349.10 DPK00090

קוני פח לנייר 11ליטר ניקל 364327

 200.49 DPK00180